Uplynulý rok prověřil firemní kulturu
20. 10. 2021

Uplynulý rok prověřil firemní kulturu

V předchozích čtyřech ročnících soutěže Zaměstnavatel regionu, vyhlašovaném Klubem zaměstnavatelů za podpory společnosti Sodexo Benefity, obsazovala hustopečská společnost Agrotec Group druhé místo. Letos stanula na první příčce. Co k letošnímu vítězství ve zmíněné soutěži společnosti Agrotec Group napomohlo, poodhalil v rozhovoru její generální ředitel Martin Rada. ​​​​​

Co pro vás znamená letošní vítězství v regionálním kole soutěže Zaměstnavatel roku?

Uplynulý rok jednoznačně prověřil kvalitu firemní kultury. Díky vnitřní disciplíně jsme dokázali rychle reagovat na nové a neobvyklé situace spojené s covidovým obdobím. Ve firmě se urychlil on-line život - setkávání, porady, prezentace, prodej. Lidé pochopili, že je potřeba firmě pomoci, a tak vedle rozšiřování sítě poboček došlo i k úsporám v oblasti nákladů. S úctou, respektem a hrdostí jsem pyšný na tým zaměstnanců Agrotec Group, který společnými silami dosahoval a stále dosahuje skvělých ekonomických výsledků.

Která kritéria ve zmíněné soutěži považujete pro zaměstnavatele za nejnáročnější?

Ze čtrnácti hodnocených indikátorů jsou to zřejmě ty, které vypovídají o nastavení firemních procesů a lze je ovlivňovat nepřímo. Patří sem třeba absence nebo fluktuace. A samozřejmě indikátory, související s produktivitou, což je například poměr nákladů na odměňování zaměstnanců k celkovým výnosům a k celkovým nákladům.

V čem vidíte podstatu úspěchu vaší firmy?

Úspěchem pro náš široký tým je spokojenost zákazníků. O ni usilujeme už třicet let neustálým rozšiřováním služeb, sítě poboček i vlastním zdokonalováním. Zařadili jsme se k nejvýznamnějším dodavatelům zemědělské, stavební a dopravní techniky pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Nejmodernější techniku a stroje nejen dodáváme, ale zajišťujeme i profesionální servis včetně kompletního sortimentu náhradních dílů.

Jak se společnosti Agrotec Group podařilo ustát covidové období a co jí to přineslo?

Byli jsme striktní v nastavování a dodržování vnitřních hygienických opatření, ať už se to týká vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami, nošení respirátorů, testování zaměstnanců či rozdělení zaměstnanců na pracovní skupiny s omezením vzájemného kontaktu. Na všech pozicích, kde to bylo možné, jsme zavedli home office. Dokázali jsme urychlit zavedení nových moderních technologií, což se odrazilo v relativně klidném průběhu covidového období a následně i ve výsledcích Agrotec Group.
Generální ředitel Martin Rada s personální ředitelkou Ivanou Middleton.

Generální ředitel Martin Rada s personální ředitelkou Ivanou Middleton.


Ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku naznačuje, jak se firma chová ke svým zaměstnancům. Čím přispíváte k tomu, aby zaměstnanci byli u vás spokojení?

Především se vůči nim, stejně jako směrem k zákazníkům, snažíme hrát fair-play. Víme, že v dnešní době není nikomu lhostejné pracovní prostředí nebo vybavení, že musíme podporovat rozvoj lidí i firmy jako celku. Dbáme na férové odměňování, motivační benefity a snažíme se o dobrý kolektiv na pracovištích ve smyslu našich hodnot, kterými jsou týmovost, odpovědnost a profesionalita.


Říkáte motivační benefity? Copak nejsou firemní výhody pro všechny stejné?

To ano, ale mohou být motivačně nastaveny. Například zlepšování, program doporučení nových zaměstnanců nebo vzdělávací programy kolegů, kteří mají zájem posouvat firmu dál. Tyto oblasti nám všem umožňují „podílet se“. Zaměstnanci tak mají zásadní vliv na dění ve firmě a rozvíjejí nejen firmu, ale také sebe.


Jak se vám daří získávat nové zaměstnance? Můžete být něčím inspirativní pro ostatní firmy?

S lidmi se snažíme pracovat tak, abychom jim mohli nabídnout to nejlepší. A to od jejich nástupu, kdy dbáme na adaptační proces. Nový zaměstnanec tak nezůstává sám. Jdeme ale ještě dál a zaměřujeme se na schopné lidi už na školách. V průběhu roku tak můžete na našich pobočkách potkat přes padesát učňů a studentů. Jsou to praxe, brigády a pro vysokoškoláky každoročně otvíráme několik Trainee pozic. Určitě stojí za zmínku vlastní učební obor Mechanik – diagnostik, který máme na brněnské škole automobilní. Letos končili první absolventi a nejlepší z nich už pracují v našich servisech. I my se snažíme inspirovat od druhých a hledáme nové možnosti a cesty.


Prozradíte něco z plánů vaší firmy do budoucna?


Naším cílem je „trvale udržitelný rozvoj“, a to ve všech třech oblastech, o které se staráme. Tou první je zákazník. Tady chceme trvale růst a rozvíjet se v rozsahu i kvalitě služeb. Velmi citlivě vnímáme, jak důležitá je spokojenost našich zákazníků a velmi si ceníme jejich věrnosti a loajality. Druhou oblastí jsou naši zaměstnanci – spolupracovníci. Budováním firemní kultury založené na spolupráci, respektu a férovosti nám pomáhá stabilizovat pracovní týmy i doplňovat volné pracovní pozice. Podpora osobního rozvoje každého zaměstnance, spravedlivé odměňování i rozsáhlý benefitní program nám umožňují vytvářet kvalitní pracovní prostředí. Třetí oblastí je rozvoj firmy samotné pro zajištění její budoucnosti. Pohybujeme se ve velmi dynamickém a konkurenčním prostředí, kde je neustále potřeba reagovat na změny a správným nastavením našich procesů je chápat a využít jako příležitosti.


Chceme být lídrem na trzích, kde provozujeme naše společnosti. Chceme být zajímavým a lákavým zaměstnavatelem pro naše současné i budoucí zaměstnance. Chceme být neodolatelným partnerem pro naše zákazníky. To je pro mě „trvale udržitelný rozvoj“ a k tomuto cíli v AGROTEC Group směřujeme.


Zdroj: https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/agrotec-group-martin-rada-rozhovor-20211018.html

Rychlý kontakt
Začněte odebírat novinky na váš e-mail každý týden