Vzděláváme se

Vzdělávání je jeden z benefitů, který v takové míře rozhodně není u všech zaměstnavatelů samozřejmý. U nás obecně platí, že pokud má zaměstnanec zájem rozvíjet se ve svém oboru, firma to podpoří. Přípravu talentovaných zaměstnanců tak nenecháváme náhodě. Ruku v ruce s tím jde systém povyšování, který spočívá v tom, že příležitost nejprve dáváme lidem zevnitř firmy.

Zlepšujeme

„Kdo nezlepšuje, nemá nárok na budoucnost.“ Že to zní moc tvrdě? Ale vůbec ne. Vždyť to každý z nás dělá kolem sebe automaticky. Zlepšujeme doma, třeba tím, že vymalujeme, něco občas přesuneme či přestavíme. Zlepšování každý z nás vyžaduje u věcí, které si kupujeme, přece si nikdo z nás nekoupí mobil z roku 2000 nebo starý typ herní konzole.
Zlepšování tak chápeme jako nezbytný proces podporující rozvoj firmy prostřednictvím svých zaměstnanců a jejich nápadů. Možnost „zapojit se“ má opravdu každý.

Bavíme se

Firemní akce pro všechny zaměstnance, dny otevřených dveří, eventy. Rádi se pravidelně potkáváme mezi sebou, a také neformálně s našimi zákazníky. Jsme toho názoru, že práce musí bavit. A proto se bavíme, cestujeme na firemní akce a hlavně spolu mluvíme. Dovedete si představit třídenní celofiremní výlet po zajímavých místech zemí, ve kterých působíme?

Ceníme si firemních jubilantů

Pravidelně gratulujeme a děkujeme našim jubilantům. Jde o kolegyně a kolegy, kteří ve firmě dovršili 10, 15, 20, 25 a dokonce i 30 pracovních let. Dvakrát do roka tak generální ředitel poděkuje zhruba čtyřicítce zaměstnanců. Takové setkání rozhodně není nuda. Je zajímavé si od každého poslechnout jeho příběh, čím firma a jednotlivé pobočky či celé divize žily v minulosti.

Pomáháme

Dlouhodobě pomáháme tělesně postiženým spoluobčanům v domově Betlém, podporujeme nadaci Truck Help, Fond ohrožených dětí, SOS dětské vesničky a mnoho dalších.
Ve výčtu bychom mohli pokračovat, ale je tu ještě jedna neobvyklá forma pomoci, která je dána velikostí firmy a soudržností týmu. V nesnázích se totiž může ocitnout každý z nás. V roce 2021 poznaly sílu tornáda rodiny devíti našich spolupracovníků. My ostatní jsme pomáhali finančně, přímou pomocí při odstraňování škod nebo poskytnutím ubytování.

Podporujeme žáky a studenty

Spolupracujeme se čtyřmi vysokými školami a desítkami středních škol v rámci ČR a SR. Vybraným vysokoškolákům, kteří mají zájem o obory našeho podnikání, umožníme jejich zapojení už během studia. Dostávají tak příležitost postupně si vytvářet své nové pracovní místo.
Při praxích středoškoláků na všech našich pobočkách klademe důraz na odbornost. Unikátní projekt jsme realizovali s brněnskou automobilní školou. Konkrétně jde o učební obor Mechanik / diagnostik zemědělské a stavební techniky, který navštěvuje šedesát studentů od prvního do třetího ročníku. Vedle důrazu na praxi je v zájmu všech zúčastněných, aby systém dobře fungoval z pohledu žáka, firmy i školy.
Bavilo by Vás to s námi také? Podívejte se na seznam volných pozic.

Bavilo by Vás to s námi také?
Podívejte se na seznam volných pozic.

Rychlý kontakt
Začněte odebírat novinky na váš e-mail každý týden